Hanura

Makna Spiritual Isra' Mi'raj (13)

Jenis-jenis Perjalanan Spiritual (8): Perjalanan Insan Kamil

Tau-Litik  SENIN, 23 APRIL 2018 , 09:37:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenis-jenis Perjalanan Spiritual (8): Perjalanan Insan Kamil

Nasaruddin Umar/Net

INSAN Kamil yang di­maksud di sini bukan arti harfiahnya sebagai manu­sia paripurna tetapi mani­festasi al-khalq di level atas yang biasa juga dis­ebut manifestasi kesatuan (madhhar al-Ijma'i). Dalam istilah tasawuf sering juga disebut Nur Muhammad, Nufus al-Rahman, Jauhar dan istilah yang agak kurang pas 'Aql al-Awwal. Istilah-istilah tersebut juga sering digunakan dalam konteks anak ma­nusia (Adam) dan "keadaman" (Adamiyyah). Istilah-istilah tersebut juga sering digunakan dalam konteks perjalanan makrokosmos (al-'alam al-kabir) dan mikrokosmos (al-'alam al-shagir). Perjalanan atau transformasi anak manusia semula dari Tuhan lalu turun ke bumi kemudian berusaha untuk melakukan perjalanan spiritual untuk kembali ke pang­kuan semula di alam atas sana.

Ketika Allah SWT masih dalam level pem­bahasan Ahadiyah belum ada cerita tentang manusia, bahkan alam semesta. Ketika Allah SWT memperkenalkan diri-Nya melalui pengungkapan nama-nama-Nya yang dike­nal dengan Al-Asma' al-Husna' maka cikal bakal manusia mulai berproses. Selanjutnya Insan Kamil bermanifestasi ke dalam level perjalanan manusia sebagai bagian dari Insan Kamil mengikuti proses kehadiran Lima Eksistensi (al-Hadharat al-Khamsah), yakni dari Ahadiyyah, Wahidiyyah, Alam Jabarut, Alam Malakut, dan Alam Syahadah (tentang al-Hadharat al-Khamsah sudah dibahas dalam artikel terdahulu di dalam kolom ini). Secara sederhana perjalanan Insan Kamil bisa digambarkan semula berasal dari wu­jud batin kemudian melakukan perjalanan spiritual menjadi wujud dhahir (al-sair min al-bathin ila al-dhahir).

Gambaran lain bisa juga disebut dari wujud kebersatuan ke wujud keteruraian (min al-ijmal ila al-tafshil), karena semakin keatas semakin menyatu (qur'an) dan semakin ke bawah semakin terpisah-pisah (furqan), sehingga dengan demikian bisa juga disebut min al-qur'an ila al-furqan. Proses ini disebut dengan al-qaus al-nuzul, yang biasa disebut tanazul (membumi); karena itu maqam ini disebut maqam nuzul atau kalangan arifin menyebutnya maqam al-khalq. Maqam ini didalamnya berlaku ketentuan dhahir (al-hukumah al-dhahiriyyah).

Ketika menjadi wujud dhahir, maka pada saat itu ia memanifestasikan nama kema­hapengasihan Tuhan (Ism al-Rahmaniyyah). Disebut demikian karena keseluruhan makhluk dalam wujud ini mendapatkan rahmat rahmaniyyah-Nya. Setelah bermani­festasi sebagai wujud dhahir ia lalu kembali melakukan perjalanan spiritual dari wujud dhahir ke wujud batin (al-sair min al-adhahir ila al-bathin). Gambaran lain bisa juga disebut dari wujud keteruraian ke wujud ke­bersatuan (min al-tafshil ila al-ijmal), karena semakin keatas semakin menyatu (qur'an) dan semakin ke bawah semakin terpisah-pisah (furqan), sehingga dengan demikian bisa juga disebut min al-furqan ila al-qur'an. Proses ini disebut dengan al-qaus al-al-su'ud, yang biasa disebut taraqqi (melangit); karena itu maqam ini disebut maqam su'ud, atau kalangan arifin menyebutnya maqam al-Haq. Maqam ini didalamnya berlaku ketentuan batin (al-hukumah al-bathiniyyah).

Tahapan-tahapan perjalanan spiritual Insan Kamil ini diisyaratkan di dalam ayat: Latarkabunna tharaqan 'an thabaq (Sesungguhnya kalian melalui tingkat demi ting­kat (dalam kehidupan)/Q.S. al-Isyiqaq/84:19). Dalam ayat lain dikatakan: Dia mengatur uru­san dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut per­hitunganmu. (Q.S al-Sajadah/32:5).


Komentar Pembaca
Awal Ketegangan Politik Dalam Dunia Islam
Siyasah Syar'iyyah

Siyasah Syar'iyyah

SENIN, 13 AGUSTUS 2018

Etika Suksesi Dalam Islam

Etika Suksesi Dalam Islam

SENIN, 13 AGUSTUS 2018

Mendelegitimasi Peran Negara Dan Agama (2)
Mendelegitimasi Peran Negara Dan Agama (1)
Menggagas Ushul Fikih Kebhinnekaan

Menggagas Ushul Fikih Kebhinnekaan

RABU, 08 AGUSTUS 2018

Ahoker Ingin Dukung Prabowo-Sandi

Ahoker Ingin Dukung Prabowo-Sandi

, 14 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Partai Demokrat Musuh Dalam Selimut

Partai Demokrat Musuh Dalam Selimut

, 14 AGUSTUS 2018 , 11:00:00

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Hapus Ambang Batas Nyapres

Hapus Ambang Batas Nyapres

, 08 AGUSTUS 2018 , 14:37:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00