Hanura

Ramalan Jayabaya Dan Harapan Jayasuprana

Menuju Peradaban  JUM'AT, 11 MEI 2018 , 07:08:00 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

Ramalan Jayabaya Dan Harapan Jayasuprana

Jaya Suprana/Net

RAMALAN Jayabaya bukan sekedar mahakarya ramalan namun juga merupakan mahakarya sastra Jawa adhiluhur yang sangat tinggi nilai dan mendalam makna falsafahnya.
Pada hakikatnya Ramalan Jayabaya merupakan suatu bentuk peringatan yang sangat arif bijaksana bagi bangsa Indonesia agar membangun masa depan yang lebih baik.

Ramalan Jayabaya
Bagian awal Ramalan Jayabaya tersurat sebagai berikut:

Besuk yen wis ana kreta tanpa jaran (Kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda) Tanah Jawa kalungan wesi (Pulau Jawa berkalung besi). Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang (Perahu berjalan di angkasa). Kali ilang kedhunge (Sungai kehilangan mata air).

Pasar ilang kumandhang (Pasar punah) Iku tandha yen tekane zaman Jayabaya wis cedhak (Itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat).

Bumi saya suwe saya mengkeret (Bumi semakin lama semakin mengerut) Sekilan bumi dipajeki (Sejengkal tanah dikenai pajak).

Jaran doyan mangan sambel (Kuda suka makan sambal) Wong wadon nganggo pakeyan lanang (Orang perempuan berpakaian lelaki) Iku tandhane yen wong bakal nemoni wolak-waliking zaman (Itu pertanda orang akan mengalami zaman terbolik-balik) Akeh janji ora ditetepi (Banyak janji tidak ditepati). Akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe (Banyak orang berani melanggar sumpah sendiri). Manungsa padha seneng nyalah (Manusia saling menyalahkan).

Ora ngendahake hukum Hyang Widhi (Tak peduli akan hukum Hyang Widhi). Barang jahat diangkat-angkat (Yang jahat dijunjung-junjung). Barang suci dibenci (Yang suci dibenci). Akeh manungsa mung ngutamakke dhuwit (Banyak orang hanya mementingkan uang) Lali kamanungsan (Lupa kemanusiaan). Lali kabecikan (Lupa hikmah kebaikan).

Lali sanak lali kadang (Lupa sanak lupa saudara). Akeh bapa lali anak (Banyak ayah lupa anak). Akeh anak wani nglawan ibu (Banyak anak berani melawan ibu). Nantang bapa (Menantang ayah) Sedulur padha cidra (Saudara saling khianat). Kulawarga padha curiga (Keluarga saling curiga). Kanca dadi mungsuh (Kawan menjadi lawan)

Harapan Jayasuprana
Akibat sadar tidak memiliki kesaktian meramal dan tidak memiliki kemampuan menulis adhiluhur seperti Jayabaya maka saya tidak berani menulis Ramalan namun sekedar Harapan Jayasuprana sebagai berikut:

Besuk yen wis ana kreta cepat (Kelak jika sudah ada kereta cepat). Tanpo nggusur rakyat (Tanpa menggusur rakyat). Tanah Jawa digawe balik ijo royo royo (Pulau Jawa dihijaukan kembali ) Kali digawe resik (Sungai dibersihkan). Pasar balik kumandhang (Pasar berkembang kembali). Iku tandha yen tekane zaman makmur wis cedhak (Itulah pertanda jaman  makmur mendekat). Bumi saya suwe saya subur (Bumi semakin lama semakin subur). Sekilan bumi ditanduri (Sejengkal tanah dicocok-tanami).

 Jaran doyan mangan suket (Kuda gemar makan rumput). Wong wadon nganggo pakeyan wadon (Orang perempuan mengenakan busana perempuan) Iku tandhane yen wong bakal nemoni zaman waras (Itu pertanda orang akan mengalami jaman waras) Kabeh janji ditetepi (Semua janji ditepati) Keh wong ora wani nglanggar sumpahe dhewe (Banyak orang tidak berani melanggar sumpah diri sendiri). Manungsa padha seneng muji (Manusia senang saling memuji) Ngendahake hukum Gusti Allah (Mengindahkan hukum Gusti Allah ).

Barang jahat dihindari (Yang jahat dihindari). Barang suci dijunjung (Yang suci dijunjung tinggi). Akeh manungsa mung ngutamake budi pekerti (Banyak orang hanya mementingkan budi pekerti) Eling kamanungsan (Ingat kemanusiaan). Eling kabecikan (Ingat hikmah kebaikan). Eling sanak eling kadang (Ingat sanak ingat saudara). Kabeh bapa tresno anak (Semua ayah cinta anak). Ora ono anak wani nglawan ibu lan nantang bapa (Tidak ada anak berani melawan ibu dan menantang ayah). Sedulur padha tresnan (Saudara saling menyintai). Kulawarga padha percoyo (Keluarga saling percaya) Mungsuh dadi kanca (Lawan menjadi kawan).

Kriminalisasi
Di masa wabah kriminalisasi sedang merajalela di persada Nusantara jamanow, Insya Allah tidak ada pihak merasa tersinggung akibat saya menulis Harapan Jayasuprana mengharapkan jaman waras, sehingga tidak ada yang tega hati melaporkan saya ke polisi atas dugaan penistaan terhadap Ramalan Jayabaya yang sebenarnya benar-benar sangat saya kagumi dan hormati sebagai suatu mahakarya ramalan sekaligus mahakarya sastra Jawa tiada dua di marcapada ini sebagai peringatan agar jangan sampai bangsa Indonesia tega hati merusak peradaban serta menindas rakyatnya sendiri.

Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan.

Komentar Pembaca
Terima Kasih AHY, GN, RR, Dan MMD<i>!</i>

Terima Kasih AHY, GN, RR, Dan MMD!

SELASA, 14 AGUSTUS 2018

Malumologi Jerman

Malumologi Jerman

SENIN, 13 AGUSTUS 2018

Bersaing Mengabdi Rakyat

Bersaing Mengabdi Rakyat

MINGGU, 12 AGUSTUS 2018

Prihatin Nasib Petani Indonesia

Prihatin Nasib Petani Indonesia

JUM'AT, 10 AGUSTUS 2018

Eretria

Eretria

KAMIS, 09 AGUSTUS 2018

Eritrea

Eritrea

RABU, 08 AGUSTUS 2018

Ahoker Ingin Dukung Prabowo-Sandi

Ahoker Ingin Dukung Prabowo-Sandi

, 14 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Partai Demokrat Musuh Dalam Selimut

Partai Demokrat Musuh Dalam Selimut

, 14 AGUSTUS 2018 , 11:00:00

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Hapus Ambang Batas Nyapres

Hapus Ambang Batas Nyapres

, 08 AGUSTUS 2018 , 14:37:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00